Alweer een aanvraag voor een VOG?

We hebben je al eerder verteld dat sociale veiligheid binnen Scouting Nederland vanzelfsprekend is en een belangrijke prioriteit heeft om op al die niveaus binnen Scouting goed geborgen te worden.
Behalve methodieken hoe je sociale veiligheid bespreekbaar maakt en toepast op ieder niveau is het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) een van de middelen die wij al jaren voor onze vrijwilligers aanvragen.

De landelijke raad heeft afgelopen december 2014 besloten dat in verband met de juridische aansprakelijkheid van ieder bestuursniveau, het verstandiger is dat ook ieder bestuursniveau waarop een vrijwilliger actief is, een VOG aan te laten vragen. Om dit allemaal op de juiste manier te kunnen doen en te verwerken is scouts online inmiddels aangepast.

Dit brengt met zich mee dat als jij als vrijwilliger in het verleden een VOG verkregen hebt op groeps-, en/of regionaal niveau, deze niet meer automatisch geldig is voor je vrijwilligers functie binnen projecten en evenementen waarvan Scouting Nederland de organisatie in handen heeft.

Binnen Scouting Nederland wordt nu gekeken naar een uitzondering voor al die vrijwilligers die al een VOG hebben op dezelfde gebieden zoals Scouting Nederland die al jaren voor haar vrijwilligers aanvraagt. Een eventuele uitzondering zal zoals het er nu naar uitziet, door de landelijke raad genomen en bekrachtigd moeten worden. Je snapt dat dit democratische proces een goede voorbereiding verlangt en tijd kost.

Mocht je dus een verzoek krijgen voor een nieuwe VOG, sorry, maar wij verwachten wel dat je dit verzoek opvolgt zodat je de juiste VOG hebt voor functie als landelijk vrijwilliger binnen Scouting Nederland.

Let op! Voor het einde van dit jaar wordt er ook besloten wat de geldigheid is van een aangevraagde VOG voor Scouting Nederland en als je tijdelijk stopt wat er dan gebeurt met de geldigheid van je bestaande VOG. Maatregelen die veel aandacht vragen van zowel jou als vrijwilliger maar ook van de landelijke organisatie en tot doel hebben de sociale veiligheid binnen de vereniging zoveel als mogelijk te vergroten en te verankeren in ons Scout-zijn.